משרדי עו˝ד שדות ושות´

ניהול פרוייקט הקמת משרדי עו”ד שדות שות’ הממוקמים בבית איילון ביטוח, אבא הילל 12 ר”ג.

בניית פרוגרמה ע”פ דרישות הלקוח, תאום תכנון, ומעקב תקציבי לאורך חיי הפרוייקט, ביצוע ומסירת הפרויקט בהתאם לדרישות הלקוח, תוך הקפדה על תקציב הפרויקט לוחות הזמנים ואיכות העבודה, עבודה שוטפת עם אדריכלית הפרויקט וניצול מרבי של שטח המושכר.

מרץ 2017

תאריך ביצוע

1400

שעות עבודה

870 מ"ר

שטח כולל

44.000$

תקציב