PARIS NEW LAW COURT BUILDING

ניהול מודל עבור פרויקט בית המשפט הגבוה לצדק, פריז, צרפת.

כלל הצוותים עבדו בשיתוף פעולה במרחב המודלים למיקסום  התקציב, עמידה בלוחות זמנים והאיכות.

2016

תאריך ביצוע

3750

שעות עבודה

65,000 מ"ר

שטח כולל

488,000,000

תקציב